|

AVANT investiční společnost

AVANT investiční společnost

linkedin-icon
info@avantfunds.cz

Největším správcem fondů kvalifikovaných investorů a zároveň i nejrychleji rostoucí investiční společností na českém trhu je AVANT investiční společnost a.s., která letos slaví již 16 let své existence.

AVANT byl založen v roce 2007 a nyní již obhospodařuje majetek přes 76 mld. Kč v 169 investičních fondech a podfondech, z nichž je 16 kotováno na BCPP. Dalším 39 investičním fondům pak poskytuje služby administrátora. Celkově tak pokrývá téměř 30 % všech FKI v České republice s majetkem téměř 100,6 miliard Kč.