|

Vihorev.Capital SICAV, a. s.

Vihorev.Capital SICAV, a. s.

linkedin-icon
Tomáš Wildt, tel: 720 206 514
tomas.wildt@vihorev.com

Investiční strategií fondu kvalifikovaných investorů je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých a nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, účastí v nemovitostních společnostech a jiných společnostech, cenných papírů, pohledávek, zápůjček a úvěrů.

Finanční ukazatele fondu k 30.11.2021:

  • Objem majetku fondu je 113 577 501 Kč
  • Zhodnocení prioritních investičních akcie od 1. úpisu je 20,93 %
  • Zhodnocení prioritních investičních akcie za 12 měsíců je 8,53 %